Badania psychologiczne

                  BADANIA WSTĘPNE I OKRESOWE:

  • Badania kontrolne dla pracowników pracujących na wysokości, przy maszynach w ruchu i hałasie
  • Badania dla kierowców wszystkich kategorii (kierowcy zawodowi kat.C,D,E, a także kierujący pojazdami służbowymi kat A lub B)
  • Badanie osób skierowanych przez Policję ( za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, za przekroczenie 24 pkt.,za spowodowanie wypadku z ofiarami)
  • Badania psychologiczne dla pracowników ochrony
  • Badania psychologiczne do pozwolenia na broń
  • Badania psychologiczne dla grup zawodowych- wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r             (w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej)
  • Prowadzenie wykładów z zakresu psychologii transportu (np.  w ramach kursów  dla instruktorów nauki jazdy)