O pracowni

Pracownia jest  placówką prywatną, która świadczy usługi w zakresie psychologii pracy.  Zajmuje się szeroko rozumianą diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych zarówno kierowców wszystkich kategorii jak i badań z zakresu medycyny pracy. Ma uprawnienia do  wystawiania odpowiednich orzeczeń , opinii i konsultacji psychologicznych.  Jest wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem  74/2010. Badania wykonują doświadczeni psycholodzy.

Pracownia

dzięki wyposażeniu w  nowoczesną aparaturę oraz szeroką gamę testów diagnostycznych , rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych .

W pracowni znajduje się:

  • sala do badań grupowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej),
  • sala do badań aparaturowych zaopatrzona w ciemnię kabinową, aparat krzyżowy, aparat Piórkowskiego,stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji, które sprawdzają funkcjonowanie procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną,
  • pokój psychologa, w którym przeprowadzane są wywiady psychologiczne

 

Zdjęcia z Pracowni Badań Psychotechnicznych